V areáli bytčianskeho kaštieľa sa nachádza unikátna stavba, jediná svojho druhu v Európe. Juraj Turzo, otec siedmich dcér, dal pre potreby ich svadieb postaviť nádherný architektonický skvost. Špeciálny a monofunkčný účel paláca, a to svadobné hostiny Turzových dcér, dal aj pomenovanie stavbe, Sobášny alebo Svadobný palác.

Palác bol postavený v roku 1601. Vstupný portál budovy je bohato zdobený. Zaujímavý je nadpis nad hlavným portálom: „Slovutný a veľkomožný pán Juraj Turzo z Betlenoviec, župan Oravskej stolice, prednosta kráľovských pohárnikov v Uhorsku a radca jeho posvätného cisársko - kráľovského Veličenstva dal tento palác postaviť z otcovskej lásky pre svadobnú slávnosť svojich dcér od Pána Boha mu darovaných - ak ich Pán Boh bude chcieť tak dlho živiť - roku Pána 1601.“

Na prvý pohľad jednoduchá stavba ponúka milovníkom renesancie množstvo zaujímavých architektonických detailov. Exteriérová časť budovy je kompletne spracovaná technikou sgrafito. Na pripravenú stenu sa natiahla tenká vrstva tmavej sivočiernej omietky (prifarbovala sa mletým dreveným uhlím), na ktorú bola následne natiahnutá tenučká vrstva bielej omietky, na povrchu zahladenej. Keď omietka zavädla (nie uschla), ostrým predmetom sa sa biela omietka preškrabávala na podkladovú čiernu. Na základe kontrastu ponechanej povrchovej bielej a preškrabanej čiernej omietky vznikal samotný dekor.

Hlavná sála má rozmery 34,5 x 12,5 m. Na jej konci sa nachádza empora pre hudobníkov. V strede miestnosti je situovaný arkier, ktorý podľa legendy slúžil pre svadobnú posteľ. Zabezpečenie potomka bolo v tej dobe veľmi dôležité. Zariadenie miestnosti tvorili vyrezávané stoly a stoličky s vysokými operadlami a stojany na sklo. Miestnosť osvetľovali stojany a holandské lustre. Ďalej sa tu podľa inventárov mali nachádzať aj dve habánske pece. Hlavná sála mala v minulosti trámový strop zdobený kolorovanými, z dreva vyrezávanými ružami.
Hlavná sála, okrem svadieb Turzových dcér a jeho syna, slúžila aj ako sklad. Dočasne sa tu uskladňovalo obilie, soľ, ktorú vozili pltníci z Poľska na pltiach po Váhu, ale aj iný tovar.

Podobne ako kaštieľ, po Turzovcoch majiteľmi paláca sa stali Esterházyovci, neskôr Poppetrovci. Palác počas svojej existencie štyri krát vyhorel. Posledný požiar v roku 1904 palác veľmi zničil. Počas druhej svetovej vojny tu prebývalo nemecké vojsko, slúžila aj ako hangár vetroňa.

Palác prešiel niekoľkými rekonštrukciami. Tá z roku 1963 - 1970 bola zvlášť necitlivá (urezaná výmaľba v hlavnej sále spôsobená rekonštrukciou stropu, značne poškodené sgrafity na fasáde budovy).

Od roku 1970 je palác vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Komplexná rekonštrukcia v rokoch 2008 - 2009 prinavrátila krásu tejto unikátnej renesančnej pamiatke. V súčasnosti správcom paláca je Považské múzeum v Žiline a slúži hlavne na výstavné účely a rôzne kultúrne podujatia.

Fotogaléria k článku


Kontakt